UTRECHT - De Inspectie voor de Jeugdzorg heeft zware kritiek op de heropvoedingsinstelling Glen Mills. Het personeel hanteert een aanpak voor criminele jongeren die gedeeltelijk illegaal is.

Het gaat dan vooral om het zogeheten 'holding', het vastpakken en naar beneden drukken van een pupil die buitenproportioneel gedrag vertoont.

Methode

Een zegsvrouw van de Inspectie heeft maandag een bericht hierover in de Volkskrant bevestigd. Alleen in gesloten jeugdinrichtingen mogen begeleiders deze methode gebruiken om kinderen in bedwang te houden.

"Als Glen Mills frequent van 'holding' gebruikmaakt, zitten er te veel kinderen in de instelling die daar niet horen", legt zij uit. De methode is volgens de wet op de jeugdzorg niet toegestaan in een niet-gesloten jeugdinrichting.

Personeel

Een ander punt van kritiek is dat het personeel in Glen Mills wordt opgeleid door trainers van de inrichting zelf. "Er kijkt niemand mee met het trainingsprogramma en er is nauwelijks ruimte voor zelfreflectie", stelt de Inspectie.

Overigens beklemtoont de zegsvrouw wel dat er al veel verbeterd is. "Men is zich bewust van de zwakke plekken in de aanpak: de methode is zichtbaar in beweging."

Mills

De gedachte achter de open Glen Mills-inrichting is dat moeilijke jongeren door groepsdruk ander gedrag aangeleerd krijgen. Het op de grond drukken van patiënten is het uiterste middel om agressieve gevallen weer in bedwang te krijgen.

De armen en benen van een jongere worden op de grond gedrukt en vastgeklemd, net zo lang tot hij of zij is gekalmeerd.

Meningen

Directeur Herman Geerdink van de Hoenderloo Groep, waar Glen Mills onder valt, stelt dat de meningen verdeeld zijn over het legitiem gebruiken van 'holding'. "Zonder de mogelijkheid van dit soort maatregelen, in wat voor vorm dan ook, redt het personeel het niet in een inrichting als de onze", legt hij uit.

"Het zijn geen jongeren die je even met een vingertje terechtwijst." Bovendien gaat het om zeer sporadische incidenten. "We hebben vorig jaar welgeteld één geval van holding gehad."

Ook met de kritiek over de ruimte tot zelfreflectie is Geerdink het niet eens. "We houden onze methodiek zeker wel tegen het licht", stelt hij. "We hebben recent een nieuwe interim-directeur van buitenaf aangetrokken. Die bekijkt momenteel intensief ons trainingsprogramma."

Rouvoet

Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin gaat bekijken of de Glen Mills School in Wezep een instelling voor gesloten jeugdzorg kan worden. De minister schrijft dit maandag aan de Tweede Kamer.

Dit is een vorm van jeugdzorg die sinds begin dit jaar bestaat. Jongeren kunnen hier gedwongen worden opgenomen. Als Glen Mills regelmatig tot holding over gaat, zitten er in deze instelling te veel kinderen die daar niet thuis horen, concludeert de inspectie.

Rouvoet wil wel precies weten wat de consequenties zijn van een andere status van de Glen Mills School, omdat een overgang naar de gesloten jeugdzorg kan betekenen dat een deel van de jongeren die nu in de instelling zitten, ergens anders heen moet.