BRUSSEL - De vijf beoogde nieuwe regeringspartijen in België leggen naar verwachting maandag de laatste hand aan het regeerakkoord. Dat moet maandag afkomen zodat Yves Leterme donderdag kan aantreden als nieuwe premier en interim-premier Guy Verhofstadt kan terugtreden.

Zondag werd er nog moeizaam onderhandeld over de tekst van 42 pagina's. Volgens Belgische media waren er nog zeker dertig knelpunten, waarvan het belangrijkste is: een belastingverlaging voor de laagste inkomens die de liberalen willen uitbreiden naar de middeninkomens.

Politieke crisis

Als de partijen het maandag eens worden, komt daarmee een definitief einde aan de politieke crisis in België, die al duurt sinds de verkiezingen van vorig jaar juni.

De grote winnaar van die verkiezingen, de Vlaamse christendemocraat Yves Leterme, slaagde er gedurende zes maanden niet in een regering te formeren.

Hervorming

De Vlaamse en Waalse partijen bleven het al die tijd oneens over een verdere staatshervorming van België. Vlaanderen wil meer politieke en financiële ruimte om eigen beleid te voeren.

Wallonië voelt daar niet voor. Na 192 dagen praten werd er half december vorig jaar gekozen voor een tijdelijke noodoplossing: een interim-regering onder leiding van scheidend premier Guy Verhofstadt.

Ministersposten

Als het regeerakkoord er maandag is, moeten de ministersposten nog worden verdeeld onder de vijf regeringspartijen. Dat zijn uit Vlaanderen de christendemocraten (CD&V) en de liberalen (Open VLD) en uit Wallonië de liberale MR, de christendemocratische CDH en de socialistische PS.

De kartelpartner van de CD&V van Leterme, de Vlaams-nationalistisch N-VA, doet niet mee aan de regering, maar zal die vanuit het parlement wel steunen.