DEN HAAG - Personen die vaak strafbare feiten plegen, worden straks in specifieke cellen geplaatst om hun straf uit te zitten. Minister Donner van Justitie wil daar duizend cellen voor reserveren vanaf 2004. De zogeheten veelplegers komen in een unit met een zeer beperkt regime en moeten een programma volgen dat gericht is op hun terugkeer in de maatschappij.

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met de uitgebreide plannen van Donner. Al eerder had het kabinet ingestemd met een intensieve en hardere aanpak van veelplegers, mensen die meer dan tien keer voor een vaak kleiner misdrijf zijn opgepakt. Zo wordt het strafrechtelijk verleden bij elkaar opgeteld en kunnen zij twee jaar cel krijgen. Nu worden deze criminelen niet steeds vastgezet of komen ze relatief snel vrij waarna zij opnieuw in de fout gaan.

Elke regio moet een criminaliteitskaart opstellen waarin gegevens staan over mensen die steeds kleinere misdrijven plegen zoals inbraken, autokraken, vernielingen, bedreiging, zakkenrollerij en winkeldiefstal. Daarmee kunnen politie en justitie zien wie telkens in de fout gaat. Donner hoopt dat tijdens een langduriger detentie de kans groter is dat een veelpleger bijvoorbeeld kan afkicken van drugs of een opleiding volgt.

De speciale cellen komen vooralsnog vooral beschikbaar voor de vier grote steden. Ook komen er aparte cellen voor jeugdige veelplegers in de jeugdinrichting Den Engh in Den Dolder.

Uitgangspunt is dat zij bij snel ingrijpen nog een gedragsverandering kunnen ondergaan. De meeste veelplegers zijn op jeugdige leeftijd begonnen met hun illegale activiteiten Het aantal veelplegers bedraagt 18.000 tot 19.000 die samen ongeveer 20 procent van de opgehelderde criminaliteit voor hun rekening nemen. Pakweg 4000 tot 5000 behoren tot de harde kern. Zij zijn zeer actief en vaste klant van de politie. De veelplegers voor wie geen plaats is in de speciale cellen, komen terecht in de reguliere penitentiaire voorzieningen.

De wetsvoorstellen worden binnenkort aan de Tweede Kamer voorgelegd.