DEN HAAG - De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben keiharde kritiek geuit op het vrijdag gepresenteerde regeerakkoord van CDA, VVD en D66. De ingrijpende bezuinigingsplannen van 13 miljard euro leiden volgens PvdA, SP en GroenLinks tot een sociale ramp.

CDA-leider en beoogd premier Balkenende riep de vakbonden op niet massaal te gaan demonstreren op het Haagse Malieveld, maar gezamenlijk de economische recessie te lijf te gaan. “We moeten de dialoog zoeken.” SP-leider Marijnissen kondigde echter al aan het voortouw te willen nemen bij het maatschappelijk verzet.

‘Asociale aanpak WAO’

Marijnissen rept zelfs van “het slopen van de zorg en de solidariteit en het pakken van de mensen met de laagste inkomens”. GroenLinks-fractievoorzitter Halsema vindt het ontoelaatbaar dat de hoogte van de uitkeringen niet langer automatisch is gekoppeld aan de lonen en noemt de harde aanpak van de WAO asociaal.

Uit het regeerakkoord bleek vrijdag dat WAO'ers die jonger zijn dan 45 jaar zoveel mogelijk weer aan het werk moeten en daarom een strengere keuring voor de kiezen krijgen. Het is voor het eerst dat de zogenoemde bestaande gevallen worden aangepakt.

Ook PvdA-leider Bos vindt dat het kabinet-Balkenende II doorschiet in de bezuinigingen en veel meer had moeten investeren in verbetering van de economie. “Onze ergste zorgen zijn vandaag bewaardheid geworden.” LPF-fractievoorzitter Herben mist een aanpak van de criminaliteit en hekelt het “knabbelen aan de hypotheekrenteaftrek”.

Meedoen, meer werk, minder regels

Het motto van het nieuwe kabinet is 'Meedoen, meer werk, minder regels'. Balkenende openbaarde deze slogan nadat vrijdag de Tweede-Kamerfracties van CDA, VVD en D66 definitief akkoord gingen met het regeerakkoord. Door loonmatiging wil het nieuwe kabinet de werkgelegenheid stimuleren, maar het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat daar tot 2007 weinig van terecht komt. Ook de economische groei krijgt geen impuls.

Rigoureuze snoeiplannen

Balkenende verdedigde desondanks de rigoureuze snoeiplannen, omdat zonder die ingrepen de gevolgen voor de burgers volgens hem nog veel ernstiger zouden zijn. “Als je de kostenexplosie in onder meer de zorg en de pensioenen nu niet aanpakt, krijg je pas echt problemen in de toekomst.”

D66 beslist zondag

De beoogde premier zal waarschijnlijk woensdag beginnen met het samenstellen van zijn kabinet. Maar er is nog een hele kleine kans dat de leden van D66 zondag roet in het eten zullen gooien. Zij oordelen dan over het regeerakkoord. D66-leider Dittrich, die het akkoord “als een leeuw” zal verdedigen, heeft gezegd dat er een groot probleem is als de meerderheid van zijn achterban het onderhandelingsresultaat verwerpt.

Dittrich benadrukte net als Balkenende en VVD-leider Zalm dat er veel vertrouwen is tussen de drie partijen en dat de wil en bereidheid er is om de pijnlijke maatregelen te nemen die Nederland er weer bovenop moeten helpen. SP-leider Marijnissen vond deze sombere toon veel te overdreven. “We zijn geen Derde-Wereldland.”

LINK
Regeerakkoord in hoofdlijnen (Word document)