BRUSSEL - De beoogde nieuwe regeringspartijen in België zijn sinds zaterdagochtend bijeen om de laatste hand te leggen aan het Belgische regeerakkoord.

Dat moet begin deze week af zijn zodat Yves Leterme donderdag kan aantreden als nieuwe premier en interim-premier Guy Verhofstadt kan terugtreden.

Definitief einde

Daarmee moet dan een definitief einde komen aan de politieke crisis die al duurt sinds de verkiezingen van vorig jaar juni.

De grote winnaar van die verkiezingen, de Vlaamse christendemocraat Yves Leterme, slaagde er gedurende zes maanden niet in een regering te formeren.

Staatshervorming

De Vlaamse en Waalse partijen bleven het al die tijd oneens over een verdere staatshervorming van België. Vlaanderen wil meer politieke en financiële ruimte om eigen beleid te voeren.

Wallonië voelt daar niet voor. Na 192 dagen praten werd er half december gekozen voor een tijdelijke noodoplossing: een interim-regering onder leiding van scheidend premier Guy Verhofstadt.

Ministersposten

Als het regeerakkoord er maandag is, moeten de ministersposten nog worden verdeeld onder de vijf regeringspartijen.

Dat zijn uit Vlaanderen de christendemocraten (CD&V) en de liberalen (Open VLD) en uit Wallonië de liberale MR, de christendemocratische CDH en de socialistische PS.

De kartelpartner van de CD&V van Leterme, de Vlaams-nationalistisch N-VA, doet niet mee aan de regering, maar zal die vanuit het parlement wel steunen.