AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdagmiddag een kijkje genomen op het terrein van de Hells Angels aan de HJE Wenckebachweg in de hoofdstad.

De rechters van de meervoudige civiele kamer deden dat om zich een goed beeld te vormen van het gebied waarover de motorclub en de gemeente Amsterdam met elkaar in de clinch liggen.

Ontruiming

Het stadsbestuur eist dat de Angels een flink stuk van hun clubterrein ontruimen, maar de motorclub weigert dat. De beide partijen ontmoetten elkaar eerder op de dag in de rechtszaal tijdens een zogeheten comparitie, waarbij tevergeefs werd geprobeerd hen het met elkaar eens te laten worden.

De gemeente herhaalde haar standpunt dat de Angels de 590 vierkante meter grond waarop ze in 1974 van het stadsbestuur hun intrek mochten nemen, illegaal hebben uitgebreid. De motorclub heeft nu circa 5000 vierkante meter in gebruik. Dat kwam tijdens een controle in november 2006 aan het licht.

Medeweten

Advocaat Huib Struycken van de tegenpartij erkende dat de Angels hun gebied hebben uitgebreid, maar zei dat ze dat meer dan dertig jaar geleden en met medeweten van de hoofdstad hebben gedaan.

Ambtenaren en zelfs een wethouder zouden sindsdien geregeld een kijkje op het clubterrein hebben genomen en precies hebben geweten hoe groot dat was.

Hekken

In de jaren zeventig zou de gemeente zelfs de hekken hebben geleverd om het gebied te omheinen. De raadsman stelde dan ook dat sprake is van een bruikleenovereenkomst. "Er staat niks op papier, maar de mondelinge overeenkomst is zonneklaar aanwezig.''

Bovendien zou de termijn waarin de hoofdstad grond had kunnen terugvragen zijn verjaard. Volgens de gemeente blijkt uit luchtfoto's dat de motorclub pas in de jaren negentig meer grond in beslag heeft genomen. Daar zou bovendien geen enkele vertegenwoordiger van de hoofdstad ooit mee hebben ingestemd.

The Hangout

De rechtbank behandelde vrijdag ook de zaak van The Hangout. Dit clubhuis van aan de Angels gelieerde jongeren staat ook het terrein van de motorclub. De gemeente wil dat ook dat deze groep zijn spullen pakt.

Omdat de partijen het vrijdag niet eens werden, moet de rechtbank nu een oordeel vellen. De uitspraak is 25 juni.