RIJSWIJK - Het aantal meldingen van kindermishandeling in Nederland is vorig jaar met 19,5 procent gestegen. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) in het land kregen in totaal meldingen binnen. Het jaar ervoor waren dat er nog 6027, meldde de organisatie vrijdag.

De meldpunten kregen in 2002 18.162 adviesvragen over vermoedens van kindermishandeling binnen. Dat is bijna 5 procent meer dan het jaar ervoor. In totaal werden de AMK's benaderd over 25.374 gezinnen, eveneens een stijging van 8,5 procent.

Meisje van Nulde

Volgens de organisatie is er geen duidelijke verklaring voor de sterke stijging. Mogelijk droeg een betere naamsbekendheid van de AMK's bij aan een toename van het aantal meldingen. Ook speelden grote zaken in de media een rol, zoals de dood van Rowena Rikkers, beter bekend als het meisje van Nulde, en het gezinsdrama in Roermond waarbij zes kinderen om het leven kwamen. De AMK's denken dat hulpverleners en burgers daardoor waakzamer geworden. Verder leidt de toegenomen aandacht voor huiselijk geweld tot meer meldingen.

Verwaarlozing

Naast lichamelijk geweld houdt kindermishandeling ook psychisch geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik in. In Nederland worden jaarlijks vermoedelijk tussen de 50.000 en 80.000 kinderen door hun ouders mishandeld. Ongeveer vijftig kinderen overlijden aan de gevolgen daarvan, aldus de AMK's.

De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling zitten verspreid door heel Nederland, in Alkmaar, Amsterdam, Assen, Lelystad, Leeuwarden, Arnhem, Groningen, Maastricht, Venlo, Helmond, Almelo, Utrecht, Breda en Rotterdam.