LELYSTAD - Het kabinet neemt nog deze regeerperiode een beslissing over vernieuwing van de Afsluitdijk. Dat stelde staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat vrijdag in Lelystad.

De Afsluitdijk moet worden opgehoogd omdat de zeespiegel volgens het KNMI de komende eeuw 35 à 85 centimeter gaat stijgen. De afgelopen maanden is onder leiding van de Friese commissaris van de koningin Ed Nijpels met bestuurders, architecten en de bouwsector gediscussieerd over de toekomst van de dijk.

Twijfel

De ambitie van Nijpels is om in 2011 te beginnen met de aanpak van de 75 jaar oude dijk. Over die ambitie bestaat nogal wat twijfel. De betrokkenen denken heel verschillend over de toekomst van de waterkering.

Desondanks vindt Huizinga dat het kabinet nog deze regeerperiode een besluit moet nemen over zeker een deel van de toekomst van de dijk.

Plannen

De plannen die de laatste maanden zijn bedacht variëren van een universiteitscampus in het IJsselmeer tot een energiecentrale in de dijk en van toeristische attractie tot ecologisch gebied.

Tijdens een symposium over de dijk in Lelystad vrijdag bleek onder bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen wel consensus over één punt: veiligheid.

Om het achterland de komende honderd jaar te beschermen tegen de zee is 500 tot 800 miljoen euro rijksgeld beschikbaar. Alle andere plannen moeten door gemeenten, provincies en bijvoorbeeld banken of bouwbedrijven worden betaald.

Sponsoren

Nijpels' denktank gaat tot de zomer op zoek naar bedrijven die willen meebetalen. In de zomer selecteert die drie praktische voorstellen voor de toekomst van de dijk, die hij daarna aan het kabinet voorlegt.

Behalve veiligheid is iedereen het erover eens dat de versterking van de Afsluitdijk duurzaam moet zijn. Dat begrip kan echter breed worden uitgelegd en wat dat dan precies inhoudt, is niet duidelijk.

Nijpels is desondanks vol vertrouwen. "In 2011 gaat de schop in de grond.''