DEN HAAG - Het CDA wil dat Nederland de ontwikkelingssamenwerking met Pakistan snel hervat. De steun was vorig jaar november opgeschort toen de Pakistaanse president Pervez Musharraf de noodtoestand had uitgeroepen.

Hij liet toen oppositieleden, rechters en mensrechtenactivisten gevangen zetten.

Inmiddels zijn er verkiezingen geweest en is zondag een akkoord gesloten over de vorming van een regering. CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier zei donderdag dat juist nu het momentum is om de hulp weer te hervatten.

Haast

Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) liet onlangs weten dat hij de steun pas wil hervatten als er echt een democratisch aangestelde regering komt. Ferrier vindt het belangrijk hier meer haast mee maken.

"Met de hervatting van de hulp geef je een positief signaal af." Ze heeft Koenders om een brief gevraagd waarin hij aangeeft hoe de hulp op korte termijn het meest effectief is in te zetten.

Milieu

Nederland had voor 2008 een bedrag van 40 miljoen euro gereserveerd voor het Aziatische land. Het merendeel daarvan, ongeveer 30 miljoen, was beschikbaar voor onderwijsprogramma's. De rest was voor milieu en waterbeheer, mensenrechten en democratisering.

Verder wil de Tweede Kamer voortaan beter ingelicht worden over de afspraken die Nederland maakt met ontwikkelingslanden die begrotingssteun ontvangen.

De fracties beklagen zich erover dat ze het beleid van Koenders niet goed kunnen controleren. Dat bleek donderdag tijdens een debat over het Grote Merengebied in centraal Afrika.

Staatskas

Koenders zei dat er juist concrete en strikte afspraken worden gemaakt met landen die budgetsteun krijgen, zoals Uganda. Het gaat dan om steun aan de staatskas in plaats van steun aan sectoren of speciale programma's.

Volgens de minister wordt al jaren gekort op budgetsteun aan Uganda, omdat de corruptie toeneemt en de situatie van de mensenrechten achteruit gaat. Als het land beter presteert, kan het 6 miljoen euro extra krijgen. Koenders zegde toe dat hij de Kamer beter zal informeren over dergelijke afspraken.