DEN HAAG - De oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet alle projecten voor probleemjongeren op een rijtje zet en aangeeft welke wel en welke niet werken. De inventarisatie moet ertoe leiden dat de overheid geen geld meer pompt in projecten die niet of amper effectief zijn.

De SP, de VVD, GroenLinks en D66 steunden donderdagavond een voorstel van die strekking van de PVV.

Die had de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin) met spoed naar de Kamer geroepen naar aanleiding van zes projecten in Amsterdam om criminele jongeren en probleemjeugd op het rechte pad te krijgen. Uit onderzoek bleek dat de helft van de deelnemers in herhaling valt.

Beperkingen

De ministers wilden nog geen verregaande conclusies trekken over de uitkomsten van het onderzoek, omdat de studie de nodige beperkingen kende. Zo is er geen vergelijking gedaan met jongeren die niet aan een project deelnamen.

Resultaat

Hirsch Ballin voelde niets voor een brede inventarisatie. Hij wees erop dat Justitie al een commissie kent die gedragsinterventies beoordeelt op hun effectiviteit. Alleen projecten die bewezen hebben resultaat op te leveren, komen op termijn in aanmerking voor subsidie, zei de bewindsman.

De ministers verwezen verder naar allerlei andere initiatieven die het kabinet al heeft genomen of aangekondigd om probleemjongeren en hun gezinnen aan te pakken. Zo loopt er al een proefproject met campussen voor jongeren die dreigen te ontsporen.