AMSTERDAM - De rekentoets voor eerstejaars studenten van de pabo wordt niet aangepast. Dat meldt de HBO-raad donderdag in reactie op een steekproef van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) onder 58 eerstejaars.

De vakbond meldt dat er veel problemen rondom de rekentoets zijn. De LSVb krijgt naar eigen zeggen regelmatig klachten van studenten over het rekenonderwijs in het eerste jaar.

Naar aanleiding daarvan hield de vakbond een steekproef om te kijken of de problemen breder lagen. Dat is het geval, meldt voorzitter Lisa Westerveld donderdag op basis van het onderzoek.

Respondenten

Zeven procent van de respondenten geeft aan dat er geen rekenonderwijs wordt aangeboden in het standaardlesprogramma.

Veertig procent zegt geen extra onderwijs te kunnen krijgen wanneer ze moeite met rekenen hebben. Meer dan de helft van de ondervraagden, 53 procent, zegt dat het niet mogelijk is de toets achteraf in te zien.

Niveau

Studenten die leraar in het basisonderwijs willen worden, moeten een rekentoets maken op het niveau van groep 8. Wie de toets na drie keer nog steeds niet heeft gehaald, mag niet door naar het tweede studiejaar.

De HBO-raad meldde in juni vorig jaar dat een op de vier eerstejaars pabostudenten de opleiding moest verlaten na te zijn gezakt voor de rekentoets.

Afschaffing

De LSVb pleit naar aanleiding van de steekproef niet voor afschaffing van de toets, maar voor aanpassingen in het rekenonderwijs. Volgens de HBO-raad zijn er bijspijkerprogramma's.

Wanneer die ook niet voldoende kennis bieden, moet de student volgens een woordvoerder van de raad zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf aan de slag gaan met bijspijkeren. "Het gaat om sommetjes als hoeveel procent is 7/8 of hoeveel is 1,5 maal twaalf. Zo ontzettend moeilijk is die toets dus niet", licht de woordvoerder toe.

Cito

Ook wil de LSVb dat studenten de toets achteraf kunnen inzien, zodat ze van hun fouten kunnen leren. Dat is nu mogelijk, maar daarvoor moeten de studenten volgens voorzitter Westerveld afreizen naar het Cito in Arnhem.

De voorzitter van een netwerk voor pabo-docenten rekenen-wiskunde geeft aan dat de rapportage over het toetsresultaat geen bruikbare informatie biedt aan studenten en docenten.

Diagnostisch

De HBO-raad stelt hier tegenover dat elke pabostudent na afloop van de toets een diagnostisch rapport kan krijgen waarin staat welke onderdelen goed zijn gemaakt en welke niet. Dit rapport kan worden opgevraagd bij de opleiding en studenten hoeven hiervoor volgens de woordvoerder van de raad niet naar Arnhem.

De studentenvakbond noemt het onbegrijpelijk wanneer er niets verandert aan het rekenonderwijs voor eerstejaars pabostudenten. "Er wordt geld geïnvesteerd in het docententekort en tegelijkertijd worden duizenden potentiële docenten van hun opleiding verwijderd."