DEN HAAG - D66 heeft vrijdagmorgen na een ongekende marathonsessie 100 miljoen euro extra binnengesleept voor het onderwijs. Het totale extra bedrag voor de komende vier jaar komt daarmee op 700 miljoen. De onderhandelaars Balkenende (CDA), Zalm (VVD) en Dittrich (D66) hadden bijna twaalf uur nodig om tot een vergelijk te komen.

Dittrich verwacht dit resultaat zondag tijdens het congres van D66 te kunnen verdedigen voor zijn achterban: "Ik ga er vanuit dat het congres akkoord gaat."

De helft van de zeskoppige D66-fractie was niet tevreden over het conceptregeerakkoord dat de drie partijen woensdag sloten en stuurde Dittrich terug naar de onderhandelingstafel.

Dat was een zeer opmerkelijke stap omdat de andere helft van de D66-fractie, behalve Dittrich ook de Kamerleden Bakker en De Graaf, aan de onderhandelingstafel zat en eerder had ingestemd met 600 miljoen euro extra voor onderwijs.

De CDA- en VVD-fractie waren ook niet helemaal tevreden over het concept, maar wensten slechts kleine aanpassingen, die gedeeltelijk zijn ingewilligd.

CDA-leider Balkenende stelde tevreden vast dat de drie partijen er nu helemaal uit zijn. "Er ligt een basis voor een stabiele coalitie. Iedereen is tevreden met het akkoord." De fracties van CDA en D66 buigen zich vrijdag nog voor laatste keer over het conceptregeerakkoord, maar dat is nu een formaliteit.