DEN HAAG - Iets minder buitenlanders dan verwacht mogen op grond van de pardonregeling in Nederland blijven.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft al aan ruim 26.500 mensen laten weten dat ze alsnog een verblijfsvergunning kunnen krijgen. De dienst heeft er nog "enkele honderden" te gaan, zei een woordvoerster donderdag.

Daarmee komt het totale aantal (ex-)asielzoekers dat onder de regeling valt naar verwachting iets lager uit dan de 27.500 waarvan het kabinet eind januari nog uitging. De eerste schatting vorig voorjaar was dat het om 25.000 à 30.000 mensen zou gaan.

De pardonregeling geldt sinds 15 juni 2007 voor buitenlanders die onder de oude Vreemdelingenwet (voor 1 april 2001) asiel hebben gevraagd en nog altijd in Nederland verblijven. Voor ongeveer 24.500 mensen is inmiddels een verblijfspasje aangevraagd.

Voorwaarden

Iedereen die onder het pardon valt, krijgt een verblijfsvergunning die geldig is tot 15 juni 2008. Wie aan alle voorwaarden voldoet, krijgt vervolgens vanaf dat moment een vergunning voor vijf jaar. De IND is deze week begonnen met het verlenen van vergunningen voor dit voortgezet verblijf, aldus de woordvoerster.

Wie het aanbod voor een verblijfsvergunning aanvaardt, moet alle procedures bij de IND, rechtbanken of Raad van State staken. Inmiddels zijn zo'n 18.000 procedures ingetrokken.