DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht halen. De regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen artikel 147 handhaven. Maar coalitiegenoot PvdA stelde woensdagavond onomwonden dat het artikel "overbodig" is en kan worden geschrapt.

Volgens Kamerlid Ton Heerts van die fractie is het een dode letter. "Zeker is dat het weg kan", zei hij in het actualiteitenprogramma NOVA. Het moment waarop het artikel uit het wetboek moet verdwijnen, is volgens Heerts echter aan het kabinet.

In elk geval de VVD, SP, GroenLinks en D66 hebben al herhaaldelijk aangegeven dat ze het artikel willen afschaffen.

Bespreken

De Kamer bespreekt de kwestie donderdag met de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken). Het kabinet heeft vorig jaar oktober juist besloten het verbod op godslastering (blasfemie) te handhaven.

Het artikel wordt amper gebruikt, maar geeft volgens Hirsch Ballin wel aan dat mensen ernstig gekwetst kunnen worden door krenkende opmerkingen over hun geloof.

Gevoelig

PvdA'er Heerts erkent dat het een gevoelige discussie is. Hij wil zijn collega's van het CDA en de ChristenUnie ook "niet voor de voeten lopen".

PvdA

Drie jaar geleden stemde de PvdA nog tegen een motie van D66 om artikel 147 af te schaffen. Dat voorstel haalde toen geen meerderheid in de Kamer, mede omdat behalve de PvdA ook GroenLinks en de SP het niet opportuun vonden om kort na de moord op Theo van Gogh over afschaffing van het artikel te stemmen.

Ze wilden wel een grondige discussie over grondrechten en vrije meningsuiting.