DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA, VVD en D66 zijn donderdagmiddag weer met de informateurs Hoekstra en Korthals Altes om tafel gaan zitten om het commentaar van hun fracties op het conceptregeerakkoord te verwerken. Vooral de D66-fractie kraakte nog enkele kritische noten over onderwijs, openbaar vervoer, natuur en milieu.

VVD-leider Zalm maakte echter duidelijk dat de afronding van de besprekingen hierdoor niet in gevaar komt. "Gelukkig zitten we met de helft van de D66-fractie aan tafel", grapte hij. Naast fractievoorzitter Dittrich schuiven ook de Kamerleden De Graaf en Bakker immers aan. Zalm zei verder dat "we elkaar moeten helpen waar dat kan".

Volgens Dittrich is zijn fractie "nog niet op alle punten" akkoord. Zo wil zij dat de bezuinigingen die het huidige kabinet in het hoger onderwijs wilde doorvoeren, worden teruggedraaid. Verder moet er volgens de democraten meer geld komen voor onderwijs en krijgen openbaar vervoer, natuur en milieu nog te weinig aandacht in het akkoord.

Concept

De fracties van CDA en VVD staan achter het conceptregeerakkoord. Zalm heeft enkele kleine voorstellen voor verandering meegekregen. "Maar die zijn wel belangrijk", aldus Zalm. Hij wilde niet zeggen wat er nog anders moet, maar de afspraak over de hypotheekrente-aftrek laten de liberalen ongemoeid.

CDA-Kamerleden karakteriseren het akkoord als een "evenwichtig pakket met pijn voor iedereen". "De fractie heeft met waardering en instemming gereageerd op het akkoord", aldus CDA-leider Balkenende na de vergadering. De christen-democraten hebben slechts enkele 'kleine puntjes' die ze nog anders zouden willen zien in het regeerakkoord.

Het is de bedoeling dat de fracties van CDA, VVD en D66 vrijdag definitief hun fiat geven.