DEN HAAG - Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, is sinds de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet sterk gedaald.

Directeur D. Schoof van de Immigratie- en Naturalisatiedoenst (IND) verwacht dat dit jaar maximaal 22.000 vluchtelingen naar Nederland komen. Vorig jaar waren dat er 33.000. Schoof heeft dit zaterdag gezegd in het radioprogramma
In de Ban van de Week

Vrijwillig

Bovendien keren steeds meer asielzoekers vrijwillig terug naar hun land van herkomst, omdat ze een toekomst in Nederland niet meer zien zitten. Dat komt niet alleen door de strengere Vreemdelingenwet, maar ook door de negatieve houding tegen asielzoekers. Directeur De Dycker van de Internationale Organisatie voor Migratie (
IOM
de Volkskrant

Volgens cijfers van het migratiebureau zijn in de eerste acht maanden van dit jaar 1211 asielzoekers naar hun land van herkomst teruggekeerd. Dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral veel Joegoslavische asielzoekers besluiten terug te keren.

Directeur Schoof van de
IND

Irak

Bovendien twijfelt Schoof aan de haalbaarheid door de instabiliteit van regio's zoals het Midden-Oosten. "één inval in Irak en je kan verwachten dat de nodige instroom uit Irak komt", aldus de IND-baas.