DEN HAAG - De Tweede-Kamerfracties van CDA en VVD staan achter het conceptregeerakkoord dat hun respectieve politieke leiders Balkenende en Zalm hebben gesloten. Ze hebben hier en daar nog wel wat kleine veranderingen voorgesteld, maar zullen geen roet meer in het eten gooien.

"De algemene indruk is dat de fractie positief is", aldus Zalm. Wel zal hij enkele voorstellen voor verandering meekrijgen voor de afsluitende onderhandelingen met Balkenende en Dittrich (D66). Maar volgens Zalm gaat dat om "kleine dingetjes". CDA-Kamerleden karakteriseren het akkoord als een "evenwichtig pakket met pijn voor iedereen".

Het overleg van de fracties van CDA, VVD en D66 duurt nog voort. Daarna gaan de onderhandelaars weer om de tafel met de informateurs Korthals Altes en Hoekstra.