DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders geeft geen persconferentie om zijn anti-Koranfilm Fitna te presenteren. Hij zet nu "alles op alles" om ervoor te zorgen dat de film eind deze maand op internet is te zien.

Omdat geen enkele omroep Fitna volledig wil uitzenden, was Wilders van plan de film te presenteren in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. Maar hij zou dan zelf moeten opdraaien voor de beveiligingskosten in het gebouw. Volgens de politicus is hij daar enkele tonnen aan kwijt.

Hij baseert zich daarbij op een risico-analyse, waaruit blijkt dat in de periode voor en na de perspresentatie diverse veiligheidsmaatregelen nodig zijn.

Duur

"Het is te duur", constateerde Wilders dinsdag. Hij wil niet zijn hand ophouden bij de overheid om die kosten te kunnen opbrengen. Het Tweede Kamerlid zal ook niet op zoek gaan naar een alternatieve locatie, omdat dat weer tot veel overleg en vertraging leidt.

Als zich geen Nederlandse of buitenlandse omroep meer aandient die Fitna integraal wil uitzenden, zet Wilders de film op internet.

Hij doet dat het liefst zo snel mogelijk. Maar dat vergt nog de nodige voorbereidingstijd, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de website door massaal bezoek vastloopt op het moment dat de film erop verschijnt.

Afkeer

Wilders riep dinsdagmiddag in de wandelgangen van de Tweede Kamer de premier en de minister van Buitenlandse Zaken op hun afkeer te uiten over demonstraties tegen Fitna waarbij Nederlandse vlaggen worden verbrand, zoals diverse malen is gebeurd in Afghanistan.

In dat land gingen ook parlementariërs de straat op om de film van Wilders te veroordelen. De PVV'er vindt dat het kabinet Afghanistan duidelijk moet maken dat het land het verder kan bekijken als het zo doorgaat. Wilders doelde met die uitspraak op de inzet van Nederlandse opbouwtroepen in Afghanistan.

Van Middelkoop

Minister Eimert van Middelkoop (Defensie) heeft tijdens een bezoek aan Australië gezegd dat de Nederlandse militairen in Afghanistan geen direct risico lopen slachtoffer te worden van de film Fitna. Diverse buitenlandse bedrijven hebben aangegeven dat zij wel vrezen voor schade door de film.

De Iraanse onderminister Mahdi Safari van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse regering opgeroepen de film van Wilders te stoppen. Volgens hem kan dit op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

Wat mogelijk de gevolgen zijn als de 15 minuten durende film toch wordt uitgezonden, daar wilde de bewindsman niet over uitweiden.