DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie heeft China gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke onregelmatigheden bij adopties uit dat land. Een deel van de Tweede Kamer vindt dat er in afwachting daarvan tijdelijk geen kinderen meer uit China mogen worden geadopteerd.

Aanleiding is een uitzending van het actualiteitenprogramma Netwerk. Op basis van onderzoek en gesprekken met Chinese echtparen stelde de rubriek dinsdagavond dat Nederland adoptiekinderen uit Chinese kinderhuizen krijgt waar ook kinderen in terechtkomen die door de overheid bij ouders zijn weggehaald.

Volgens directeur Ina Hut van adoptievereniging Wereldkinderen kan niet worden uitgesloten dat afgepakte kinderen ook naar ons land zijn gekomen.

Feiten

Hirsch Ballin wil dat China de zaken onderzoekt "om de feiten boven tafel te krijgen". Als de beweringen kloppen, is dat "erg verontrustend", zei de bewindsman. Hij wil echter de uitkomsten van het onderzoek afwachten voordat hij conclusies trekt.

Of er aanleiding is om verregaande maatregelen te nemen, zoals opschorting van adopties uit China, hangt volgens Hirsch Ballin af van de resultaten waar de Chinese autoriteiten mee komen.

Opschorten

De ChristenUnie en de SP in de Tweede Kamer pleitten ervoor de adopties uit China nu al op te schorten, tot duidelijk is wat daar gebeurt. De PvdA neigt daar ook naar, maar neemt daarover een besluit nadat de minister de Kamer uitleg heeft gegeven.

Coalitiegenoot CDA ziet vooralsnog geen aanleiding de adopties uit China op te schorten. Emeritus hoogleraar adoptie René Hoksbergen meent juist dat daar wel alle reden toe is. De Kamer wil voor het weekeinde een brief van Hirsch Ballin over de kwestie en zal er vermoedelijk volgende week over debatteren.

Toezicht

Vorig jaar nog ontstond commotie over mogelijk illegale adopties uit India. Hirsch Ballin kondigde daarop aan dat adopties van kinderen uit het buitenland onder strenger toezicht komen te staan. Nederlandse adoptiebemiddelaars moeten sindsdien aan hogere kwaliteitseisen voldoen en beter controleerbaar zijn.

Nederland trok in de afgelopen jaren vaker bij China aan de bel na signalen over kinderhandel. In 2006 vroeg een Nederlandse delegatie tijdens een werkbezoek aan China opheldering aan het centrale adoptieorgaan CCAA over misstanden rond adopties in de provincie Hunan in 2005.

De Chinese autoriteiten hebben volgens het ministerie van Justitie toen gezegd dat geen van de betrokken kinderen naar Nederland zou zijn gegaan.

Misstanden

Internationale media kwamen later toch weer met berichten over misstanden. Het departement heeft de CCAA daarop opnieuw aangesproken.

Recent bevestigde dat orgaan nog een keer dat er geen kinderen naar Nederland zouden zijn gegaan en dat zich geen nieuwe feiten rond kinderhandel hebben voorgedaan, aldus het ministerie.