DEN HAAG - De Raad van State heeft het hoger beroep van een homoseksuele Iraanse asielzoeker dinsdag ongegrond verklaard. De man had bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag door de staatssecretaris van Justitie. Als de man wordt teruggestuurd naar Iran, wacht hem waarschijnlijk de doodstraf.

De Raad van State heeft zijn bezwaren afgewezen omdat de man eerder in Groot-Brittannië een asielaanvraag heeft gedaan. Ook daar werd hij afgewezen. Voor Groot-Brittannië is de homoseksualiteit van de Iraniër geen reden om de man een verblijfsvergunning te geven.

Volgens Europese wetgeving is het eerste land waar iemand een asielaanvraag doet verantwoordelijk voor de behandeling van zijn procedure. De 19-jarige Iraanse man zit momenteel vast in een uitzetcentrum.

Aandacht

D66-parlementariër Boris van der Ham gaf de zaak flink wat media-aandacht door Kamervragen over de tiener te stellen. Staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie meldde toen dat zij er op vertrouwt dat het Verenigd Koninkrijk de man niet zal uitwijzen als zijn leven in gevaar is.

Van der Ham heeft Albayrak vrijdag gevraagd of Nederland bereid is met Groot-Brittannië te overleggen om te voorkomen dat de man naar Iran wordt teruggebracht.

In 2006 zegde toenmalig minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk toe dat Nederland geen asielzoekers zal wegsturen als aannemelijk is dat deze in het land van herkomst wordt geëxecuteerd vanwege zijn geaardheid.

Afspraken

Van der Ham wil dat het huidige kabinet deze afspraken nakomt. "De jongen terugsturen naar Engeland, waar hem vrijwel zeker een enkele reis Iran wacht, is niet in overeenstemming met deze toezeggingen", aldus de D66-parlementariër.

Als Albayrak niet bereid blijkt tot dwingend overleg met de Britten, vraagt Van der Ham een spoeddebat over de kwestie aan.

Teleurgesteld

Ook voorzitter Frank van Dalen van homobelangenorganisatie COC reageert teleurgesteld op de uitspraak van de Raad van State. "De wetgeving is duidelijk", snapt hij.

"Maar we rekenen er wel op dat de Nederlandse regering maximale druk op Engeland gaat zetten om op deze jongen de Nederlandse regels toe te passen."

Volgens Van Dalen is de kans dat de man in Iran wordt gedood vanwege zijn geaardheid zeer groot. "In zo'n geval als dit kan Nederland zich niet achter procedurele regeltjes verschuilen. We moeten onze verantwoordelijkheid durven nemen."