DEN HAAG - Na wikken en wegen heeft de Tweede Kamerfractie van de PvdA dinsdag ingestemd met gratis schoolboeken. Het plan voor de invoering van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van Onderwijs krijgt daarmee net voldoende steun voor een Kamermeerderheid.

Eind vorige week vroeg Kamerlid Margot Kraneveldt van de PvdA meer bedenktijd voor het voorstel.

Samen met de oppositie vreesde zij voor juridische procedures van uitgeverijen tegen scholen, die bovendien opgezadeld zouden worden met administratieve rompslomp. Ook vroeg Kraneveldt zich af of leraren wel hun favoriete titels konden kopen.

Zekerheden

Volgens de PvdA heeft Van Bijsterveldt echter genoeg zekerheden ingebouwd. Zo garandeert de staatssecretaris dat scholen op ISBN-nummer nauwkeurig het boek kunnen aanschaffen dat zij willen.

Ook kregen de scholen een jaar extra de tijd en komt Van Bijsterveldt met een werkgroep en 45 miljoen euro om hen te ondersteunen bij de aanbesteding voor de inkoop.

Inkomen

Verder gaan mensen met een laag inkomen, die nu al een tegemoetkoming krijgen voor de schoolboeken, er gemiddeld niet op achteruit.

Wel kunnen sommige gezinnen die op dit moment eigenlijk een te hoge tegemoetkoming krijgen met een daling van de koopkracht geconfronteerd worden.

Fiat

Eerder gaven CDA en ChristenUnie al hun fiat voor het plan. Kraneveldt ontkent dat zij door haar coalitiegenoten onder druk is gezet.

Met haar steun is het de bedoeling dat scholen vanaf het schooljaar 2009-2010 voor iedere leerling 308 euro krijgen. Met dat geld moeten zij de schoolboeken aanschaffen.

Eerder werd de invoering met een jaar uitgesteld omdat scholen zeiden niet klaar te zijn. Voor het overgangsjaar 2008/2009 krijgen de ouders 308 euro en moeten zij zelf de boeken aanschaffen.

Ruimte

Ondanks alle waarborgen laat Van Bijsterveldt ruimte over om de invoering met nog een jaar uit te stellen, als dat "voor thans onvoorziene omstandigheden onontkoombaar zou zijn". PvdA'er Kraneveldt is er "rotsvast van overtuigd dat de staatssecretaris daar geen gebruik van zal hoeven te maken".

Voor de oppositiepartijen is dat echter een teken dat de staatssecretaris niet zeker is van haar zaak. Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks zegt "vooral teleurgesteld" te zijn in Jeroen Dijsselbloem, de partijgenoot van Kraneveldt die in de PvdA-fractie ook voorstemde.

Dibi vindt dat de wet lijnrecht ingaat tegen het advies dat Dijsselbloem onlangs schreef als voorzitter van de parlementaire commissie onderwijsvernieuwingen.

LAKS

Ook scholierenorganisatie LAKS laakt de PvdA'er. "Het rapport van Dijsselbloem lijkt inmiddels al lang en breed op de vuilnisbelt te zijn beland", aldus voorzitter Sywert van Lienden.

Volgens LAKS zijn er "totaal geen garanties gegeven door de staatssecretaris over de keuzevrijheid van scholen".