CANBERRA - De Nederlandse militairen die gelegerd zijn in het Zuid-Afghaanse Uruzgan lopen geen direct risico slachtoffer te worden van de Fitna-film van politicus Geert Wilders.

Dat heeft minister van Defensie Eimert van Middelkoop gezegd in de Australische hoofdstad Canberra.

De anti-Koranfilm kwam ter sprake tijdens een onderhoud dat Van Middelkoop dinsdag had met zijn Australische collega Joel Fitzgibbon.

"Ik heb hem en de minister van Buitenlandse Zaken duidelijk gemaakt dat het om een onverantwoorde provocatie gaat en dat de Nederlandse regering het standpunt van Wilders niet deelt", aldus Van Middelkoop.

Volgens hem begrepen de Australische bewindsvoerders dat de vrijheid van meningsuiting in een vrije democratie een hoog goed is.

Risico

Secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer van de NAVO gaf vorige week aan dat hij verwacht dat militairen door de film van Wilders een verhoogd risico lopen. De Taliban heeft al aangegeven dat het de film zal inzetten om onrust te zaaien onder de Zuid-Afghaanse bevolking.

"De militairen lopen geen direct risico", meent Van Middelkoop. "We zullen net als de Australiërs wel alert zijn, maar onze eerste zorg is om deze lastige situatie duidelijk uit te leggen aan autoriteiten, zoals in Australië en Afghanistan."

Slachtoffer

De Australiërs delen de vrees van De Hoop Scheffer en zijn bang het slachtoffer te worden van acties van de Taliban, die gericht zijn tegen Nederlandse troepen in Uruzgan.

Fitzgibbon heeft eerder al aangegeven dat Australië nationale en internationale ontwikkelingen goed in de gaten houdt en de inzet van veiligheidsmaatregelen daarop zal afstemmen.