DEN HAAG - Het ministerie van Justitie doet er te lang over toestemming te verlenen aan echtparen die een kind willen adopteren. De Nationale Ombudsman R. Fernhout zei dat dinsdag in het actualiteitenprogramma 2Vandaag. Volgens hem zou Justitie binnen een jaar na de aanvraag een beslissing kunnen nemen, in plaats van de achttien maanden die het ministerie nu nog nodig heeft.

Het gaat om het verlenen van de zogenoemde beginseltoestemming, waarna mensen een adoptieprocedure kunnen beginnen. Om voor een adoptiekind in aanmerking te komen is het voor aspirant adoptieouders verplicht voorlichting over adoptie te ontvangen. Na afloop van de voorlichting vindt het gezinsonderzoek plaats. Als dat is afgerond met een positief advies dan krijgt de aanvrager een beginseltoestemming om te adopteren.

Met de toestemming kunnen de adoptieouders zich vervolgens inschrijven bij een bemiddelende instantie. Dan pas gaat de procedure lopen. Volgens patiëntenvereniging Freya

Het ministerie geeft volgens Fernhout "oneigenlijke argumenten" voor het in stand houden van de lange wachttijden: door een tekort aan kinderen kan het volgens Justitie erg lang duren voor mensen een geschikt kind hebben gevonden. De toestemming kan in zulke gevallen verlopen zijn, waardoor de kans bestaat dat de echtparen opnieuw de procedure moeten doorlopen.