ENSCHEDE - De voortdurende roep om aanpassing van minderheden werkt averechts. Door er steeds op te hameren dat de migranten moeten integreren, verhardt de sfeer en dreigen radicalen binnen die groepen de overhand te krijgen. Dat zegt bijzonder hoogleraar Intercultureel Bestuur aan de Universiteit Twente E. Snel donderdag in zijn inaugurele rede.

Het is volgens hem geen toeval dat Nederland nu te maken krijgt met een beweging als de AEL. Dit komt onder andere doordat het debat over integratie harder is geworden, met leuzen als 'Nederland is vol' en 'de islam is een achterlijke cultuur'.

Ervaringen in de Verenigde Staten laten volgens Snel zien dat deze verharding tot spanningen kan leiden tussen groepen die zich wel en groepen die zich niet willen aanpassen. Het effect is dan vaak dat radicalen de overhand krijgen en degenen die tot aanpassing bereid zijn, gemarginaliseerd raken. Er gebeurt dus precies het tegendeel van wat men wilde bereiken, aldus Snel.

De voortdurende roep om integratie kan ook tot psychologische spanningen leiden bij individuen. Die moeten aan de ene kant afscheid nemen van hun oude samenleving, maar voelen zich aan de andere kant niet geaccepteerd door hun nieuwe omgeving.