UTRECHT - Tien organisaties slaan de handen ineen om uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen die Nederland moeten verlaten, te helpen bij hun terugkeer.

Ze hebben hun gezamenlijke aanpak maandag gepresenteerd aan minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie).

De organisaties, waaronder het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Cordaid, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), Nidos en VluchtelingenWerk Nederland, hopen dat daardoor meer mensen zelfstandig teruggaan naar hun land van herkomst. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat ze een realistisch beeld hebben van de actuele situatie daar.

De begeleiding vanuit Nederland is erop gericht dat de mensen "veilig, waardig en met perspectief op het opbouwen van een bestaan" kunnen terugkeren. Elke organisatie die heeft meegewerkt aan de gezamenlijke visie, zal daaraan haar eigen steentje bijdragen. De instanties streven ernaar dat mensen "duurzaam" terugkeren.

Vertrouwen

"Juist op het moment dat mensen te horen krijgen dat ze moeten vertrekken, is het geven van vertrouwen en het bieden van ondersteuning cruciaal voor het zelfstandig beslissen om terug te keren", aldus directeur Edwin Huizing van VluchtelingenWerk Nederland.