ZWOLLE - De provincies Overijssel en Gelderland beginnen eind deze maand met de sanering van bijna vijfhonderd asbestwegen. Dat meldden beide provinciebesturen maandag.

Tussen 2000 en 2003 zijn al tweehonderd met asbest verharde wegen gesaneerd. De wegen zijn vooral gesitueerd rond Goor en Harderwijk, waar asbestfabrieken hebben gestaan. Wegen en boerenerven zijn tot in de jaren zeventig verhard met dit materiaal dat gratis bij de fabrieken was af te halen.

Meldpunt

In 2003 bleek al dat veel meer wegen met asbest verhard waren. In dat jaar en in 2006 kregen burgers en bedrijven de kans deze wegen aan te melden om in aanmerking te komen voor sanering door de overheid.

In 2006 werd daartoe een speciaal meldpunt geopend. Het ministerie van VROM trok 47 miljoen euro uit voor het opruimen.

Kanker

De wegen worden gesaneerd omdat blootstelling aan vezels van de grondstof onder meer kan leiden tot long- en buikvlieskanker. Het werk moet in 2010 klaar zijn.