DEN HAAG - Defensie krijgt in het concept voor een nieuw regeerakkoord structureel 100 miljoen euro extra te besteden. Het geld is deels bedoeld voor vredesoperaties. Met het extra geld kan het probleem voor de financiering van een Nederlandse bijdrage aan een vredesmacht voor Irak waarschijnlijk worden weggenomen.

Het is volgens ingewijden niet de bedoeling dat het extra geld wordt toegevoegd aan de 'algemene middelen' van Defensie. Dan is de kans groot dat het bedrag verdampt in de bestedingen van de verschillende krijgsmachtonderdelen.

Ontwikkelingshulp

De financiering van een eventuele bijdrage van Nederland aan een veiligheidsmacht voor Irak, vormde tot nu toe een obstakel voor het demissionaire kabinet. Het huidige budget voor vredesoperaties is inmiddels nagenoeg uitgeput. Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken sneed onlangs in een debat met de Tweede Kamer de mogelijkheid af om extra geld uit de pot voor ontwikkelingshulp te halen.

Basra

Defensie is bereid een bataljon mariniers beschikbaar te stellen voor de Irakese veiligheidsmacht. Een dergelijk bataljon zou onder Brits commando vallen en kunnen worden ingezet in de regio in en rond Basra, de grootste Irakese stad in het uiterste zuiden van het land. Ervaringen met de inzet van mariniers voor een vredesoperatie in Eritrea leert dat een bijdrage van een bataljon voor een half jaar al gauw rond 55 miljoen euro kost.

Noodhospitaal

Een verkenningsmissie van Defensie heeft inmiddels verslag uitgebracht van de eventuele risico's van uitzending van een Nederlands bataljon. Een van de problemen waarmee Defensie te maken krijgt is de beschikbaarheid van een (nood)hospitaal. Als Nederland kan samenwerken met de Spanjaarden is een eigen hospitaal waarschijnlijk niet nodig.