DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven vrijgesproken van oorlogsmisdaden en illegale wapenhandel in Liberia. Het hof kwam tot dit oordeel door een groot gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden nog twintig jaar cel omdat Kouwenhoven in 2002 en 2003 illegaal wapens zou hebben geïmporteerd naar Liberia, dat toen werd verscheurd door een burgeroorlog.

Volgens de rechters heeft justitie dat niet kunnen bewijzen, vanwege de "gebrekkige kwaliteit" van de getuigen die werden opgevoerd.

Wapenhandel

De rechtbank in Den Haag veroordeelde de Nederlandse zakenman begin juni 2006 tot acht jaar celstraf wegens wapenhandel. Hij werd vrijgesproken van het medeplegen van oorlogsmisdrijven. Het OM was het daarmee niet eens en ging in hoger beroep.

Het hof uitte maandag flinke kritiek op het opsporingsonderzoek van het OM in deze zaak. De rechters benadrukten dat de aanklagende instantie zelf ook had kunnen weten dat de verklaringen veel tegenstellingen en objectief vast te stellen onwaarheden bevatten.

Verdediging

Het hof: "Die toetsing is achterwege gebleven, ondanks dat daar alle aanleiding voor was. De verdediging heeft daar ook voortdurend op gewezen en heeft de verklaringen wel getoetst."

Het gerechtshof noemde deze werkwijze van het OM "een grote zorg die voor de rechter een negatieve invloed heeft voor de waarheidsvinding". De raadsheren vinden het "verontrustend" dat het OM zo weinig oog voor deze ontwikkeling heeft gehad."

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) wil lering trekken uit de zware kritiek die het gerechtshof in Den Haag maandag op de organisatie heeft gegeven in de strafzaak tegen de Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven. Volgens het OM is dit soort zaken lastig te bewijzen.

"De mogelijkheden om in Liberia goed onderzoek te doen zijn zeer beperkt'', meent woordvoerder Astrid Rijsdorp. "Je bent al snel afhankelijk van getuigen en dat is lastig in dit soort landen.''

Toch geeft ze aan dat er binnen het OM goed naar de kritische kanttekeningen van het hof zal worden gekeken. "Die waren goed onderbouwd'', aldus Rijsdorp. "We moeten er lering uit trekken en kijken of en hoe we het voortaan anders doen.''

Kouwenhoven werd maandag vrijgesproken van oorlogsmisdaden en illegale wapenhandel in Liberia. Het OM weet nog niet of het de vrijspraak gaat voorleggen aan de Hoge Raad. Rijsdorp: "We moeten eerst bekijken of we daar aanknopingspunt voor zien.''

Hirsch Ballin

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie wilde maandag niet op de zaak ingaan. Volgens zijn woordvoerder reageert hij niet op een uitspraak van de rechter in een individuele zaak.

Ook de top van het OM, het college van procureurs-generaal wil niet op de vrijspraak van Kouwenhoven ingaan.