DEN HAAG - De rechtsorganen in Nederland hebben vorig jaar meer zaken afgehandeld dan in 2001. Het gaat om een stijging van 9 procent, oftewel 133.000 zaken. Dat blijkt uit het jaarverslag van de rechtspraak over 2002. Het is het eerste gezamenlijke jaarverslag van alle rechtsorganen in Nederland.

Vorig jaar werden in totaal 1.583.000 zaken afgehandeld. De stijging is hoger uitgevallen dan aan het begin van 2002 was beraamd en is vooral terug te zien bij de sectoren vreemdelingen, belasting en kanton. Bij de rechtbanken is het aantal zaken bij de meervoudige strafkamer met 5 procent achtergebleven bij de verwachting.

Strafkamers

De rechtspraak in Nederland had vorig jaar te maken met een tekort van ruim 7,5 miljoen euro, op een begroting van iets meer dan 649 miljoen euro. Dat heeft onder andere te maken met de uitbreiding van het aantal strafkamers.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat het ambt van rechter en raadsheer enorm in trek is. Vorig jaar toonden een recordaantal van juristen belangstelling voor de functie, een stijging van ruim procent ten opzichte van voorgaande jaren. In totaal werkten in ongeveer 7500 mensen bij de gerechten, het jaar ervoor waren dat er zo'n 6700.

Bemiddelaar

Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van een bemiddelaar, alvorens naar een rechter te stappen. In 2000 startte het project Mediation naast Rechtspraak waardoor partijen bij vijf rechtbanken en een hof hun conflict alsnog zelf kunnen oplossen met hulp van een bemiddelaar. Vorig jaar is in ruim 1200 zaken voor deze oplossing gekozen.

Een van de doelstellingen voor de komende jaren is om de doorlooptijd van rechtszaken te bekorten. Dat kan echter alleen als de komende regering voldoende geld uittrekt voor de rechtsspraak in Nederland. Volgens de Raad voor de Rechtsspraak zijn de Nederlandse doorlooptijden vergeleken met landen met een overeenkomstig rechtsstelsel overigens niet lang.