DEN HAAG - De onderhandelaars van het CDA, de VVD en D66 zijn het woensdagmiddag definitief eens geworden over een regeerakkoord voor het kabinet dat de drie partijen gaan vormen. "Het werk zit erop", zei CDA-leider Balkenende na afloop van het laatste gesprek over de tekst.

In totaal wordt de komende kabinetsperiode 15 miljard euro bezuinigd. Het financieringstekort zal in 2007 naar verwachting 0,5 procent bedragen. "Iedereen zal pijn moeten lijden", voorspelde Balkenende. "De tijd van koopkrachtgarantie is voorbij."

Woensdag zetten de onderhandelaars de laatste puntjes op de i in de financiële paragraaf. Daarin werd onder meer expliciet vastgelegd dat de koopkracht van de Nederlanders de komende jaren niet gegarandeerd kan worden. De laatste doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) leverde geen nieuwe obstakels meer op.

Donderdag moeten de fracties van CDA, VVD en D66 hun fiat geven aan het regeerakkoord. D66 houdt dan zondag nog een congres waar partijleider Ditrich de steun vraagt van zijn leden. "Ik ga dit als een leeuw verdedigen." Volgens hem zijn er genoeg D66-punten in het akkoord terug te vinden. Hij benadrukte het congres serieus te nemen. "Als het congres nee zegt, komt er geen kabinet met D66 op het bordes."

Debat

Begin volgende week volgt een debat in de Tweede Kamer over het werk van de informateurs Hoekstra en Korthals Altes. Vervolgens kan koningin Beatrix een of meerdere formateurs aanstellen die kandidaat-bewindslieden op sollicitatie krijgen.