DEN HAAG - Het kabinet wil automobilisten die onder invloed van alcohol zijn of zich gevaarlijk gedragen in het verkeer strenger aanpakken. Zij moeten op eigen kosten een cursus volgen waarin ze worden gewezen op de gevolgen van hun gedrag.

Zo'n 'educatieve maatregel' bestaat al voor rijden onder invloed. Het kabinet breidt die nu uit voor beginnende bestuurders. Zij worden al bij een lager promillage op cursus gestuurd.

Ook automobilisten die zich schuldig maken aan herhaaldelijk bumperkleven, rechts inhalen, te hard rijden en ander gevaarlijk rijgedrag moeten op cursus.

Als iemand onvoldoende aan de cursus deelneemt, kan zijn rijbewijs ongeldig worden verklaard.