DEN HAAG - Uitgerekend de VVD en het CDA doorbreken het grootste taboe op het Binnenhof: het ter discussie stellen van de hypotheekrenteaftrek. Jarenlang sloegen met name de liberalen, maar ook de christen-democraten de PvdA venijnig om de oren als die het 'H-woord' weer eens ter sprake bracht.

"Onbespreekbaar" en "gemorrel dat het begin van het einde van de hypotheekrenteaftrek zou kunnen inluiden", riepen CDA-leider Balkenende en VVD-voorman Zalm nog in koor tijdens de verkiezingscampagne. Het CDA herhaalde dat een maand geleden nog eens aan de onderhandelingstafel met de PvdA.

Onbetrouwbaar

De VVD, de partij die huizenbezitters traditioneel een zeer warm hart toedraagt, heeft nu de beperking van de hypotheekrenteaftrek als bezuinigingspost ingebracht bij de kabinetsformatie. "Het grootste taboe is doorbroken. Iedereen is vanaf nu even betrouwbaar en onbetrouwbaar als het H-woord ter sprake wordt gebracht", stelde PvdA-leider Bos dinsdag fijntjes vast.

Ook tijdens de mislukte formatie van CDA en PvdA kwam het huidige voornemen van CDA, VVD en D66 ter sprake. Toen de PvdA het inbracht vroeg CDA-onderhandelaar Wijn zich nog met een vies gezicht af of hij daar misschien het H-woord hoorde om vervolgens direct een dikke streep door iedere discussie over het politiek beladen onderwerp te zetten. "Het motief van het CDA om te breken had dus niets met de inhoud te maken, maar alles met de wil. Het CDA wilde echt niet", concludeerde Bos dinsdag opnieuw.

Luxegoederen

Zalm verwacht het nieuwe plan goed uit te kunnen leggen aan zijn achterban. Mensen die hun huis met winst van de hand doen en vervolgens een duurdere woning kopen, zouden die winst voortaan in dat nieuwe huis moeten steken. De aftrek van de hypotheekrente geldt anders niet voor de hele lening. Nu steken mensen de overwaarde van hun woning vaak in luxegoederen, bijvoorbeeld een plezierjacht, of gaan ze met het geld beleggen, terwijl ze tegelijkertijd een volledige lening krijgen voor hun nieuwe optrekje.

Weeffout

Maar het is nooit de bedoeling van de hypotheekrente-aftrek geweest dat mensen zich dank zij subsidie van de andere belastingbetalers (de rente die het rijk terugbetaalt) allerlei luxe goederen kunnen permiteren, meent Zalm. Dit oneigenlijk gebruik door een weeffout in de belastingwetgeving wil hij nu rechtzetten. Zalm benadrukte dat iedereen die in de toekomst een huis wil kopen een lening kan krijgen en dat de 'opgeschoonde' hypotheekrenteaftrek verder "veilig" is.

Het 'gemorrel' van de beoogde nieuwe coalitie betekent wat hem betreft absoluut niet het begin van het einde van de hypotheekrenteaftrek.