DEN HAAG - Jongeren met een drugsprobleem moeten makkelijker kunnen worden geholpen. De PvdA in de Tweede Kamer wil daarom voor hen een laagdrempelig inlooppunt op school of in een dorpshuis.

Hulpverleners kunnen de jongeren daar gericht behandelen. Daardoor krijgen ze ook meer zicht op de reden van het drugsgebruik van de jeugdigen en kunnen zij meer aan preventie doen.

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester zal dat donderdag voorstellen in een debat met de verantwoordelijk ministers over het Nederlandse drugsbeleid.

Actieplan

Bouwmeester wil een actieplan jeugd en genotsmiddelen. Er zijn al speciale ontwenningsklinieken voor jongeren van twaalf en dertien jaar die zwaar in de problemen zitten doordat ze (meerdere) drugs gebruiken, al dan niet in combinatie met alcohol.

Maar volgens Bouwmeester is de drempel van deze voorziening voor doorsnee jeugd die drugs gebruikt te hoog.

Drugsbeleid

De PvdA deelt het pleidooi van oppositiepartij D66, die het initiatief voor het debat heeft genomen, om het drugsbeleid te evalueren.

Ook het Trimbos-instituut vindt het hoog tijd voor een dergelijk onderzoek naar de effecten ervan. De cijfers die er nu zijn, zouden niet aantonen wat de voor- en nadelen zijn van het beleid.

Van der Ham

Volgens Kamerlid Boris van der Ham van D66 moet de evaluatie in eerste instantie gaan over dertig jaar softdrugsbeleid.

"Ik wil een brede evaluatie om te kijken waar we nu staan. Welke maatregelen van ons drugsbeleid zijn voldoende en wat is voor verbetering vatbaar?", aldus Van der Ham.

CDA

Regeringspartij CDA heeft geen behoefte aan een evaluatie. "Want dat betekent terugblikken en wij kijken liever vooruit."

"Wij zijn tevreden met het opiumbeleid zoals we dat nu kennen", zei Kamerlid Cisca Joldersma.

Coffeeshops

De christendemocraten neigen ernaar het aantal coffeeshops verder terug te dringen. "De reden om coffeeshops in te stellen, was het idee dat gecontroleerd cannabisgebruik voorkomt dat mensen naar harddrugs grijpen. Van dat idee is weinig meer over."

"Er is een soort tolerantie ontstaan over cannabis waardoor ouders denken: het is legaal, dus zal blowen wel niet zo schadelijk zijn. Dat is natuurlijk niet zo."

Paddo's

De VVD houdt een nieuw pleidooi om qat en paddo's als harddrugs te bestempelen. Kamerlid Fred Teeven wil een harde aanpak van drugs.

"De xtc-aanpak heeft geleerd dat repressie werkt, dus ik zou niet weten waarom we hier vanaf moeten stappen."

Legalisering

De liberalen zijn tegen legalisatie. "Meer gedogen zullen wij uiteraard niet steunen. Het is ook absoluut niet zo dat goed reguleren ook leidt tot minder drugsoverlast. Ga maar eens kijken in Terneuzen en Maastricht", aldus Teeven.