DEN HAAG - Het aantal bekeuringen voor niet-handsfree telefoneren in de auto is in de eerste vier maanden van 2003 fors toegenomen. Tussen januari en april kregen ruim 25.000 automobilisten een bon. Dat is nagenoeg evenveel als in de laatste negen maanden van 2002, zo maakte het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie dinsdag bekend. In april 2002 ging het verbod op 'handheld' bellen in de auto in.

Landelijk verkeersofficier J. Spee noemt de stijging opmerkelijk. "Kennelijk zijn er nog steeds automobilisten die zonder carkit op weg gaan." Volgens Spee is het verstandiger en veiliger om te investeren in een handsfreeset in plaats van het betalen van een transactie die 136 euro kost.

Het Korps Landelijke Politiediensten KLPD in Driebergen bevestigt het groeiend aantal automobilisten dat met de gsm aan het oor telefoneert. Woordvoerder J. Bennink: "We zien dat vooral op het secundaire wegennet, provinciale wegen en in de bebouwde kom. Terwijl het daar nog veel gevaarlijker is dan op de rijkswegen."

Bij de invoering van het verbod in april vorig jaar werd in een landelijke campagne veel aandacht besteed aan bellen in de auto. De campagne wees automobilisten op het gevaar van bellen zonder carkit en op de forse boete van 136 euro. Het effect van de campagne is weggeëbd en de aandacht van de automobilist voor het verbod lijkt te zijn verslapt. De pakkans is echter nog onverminderd groot, omdat het KLPD er extra op let.

"We zien de gekste dingen op de weg. Het is soms bar en boos. Zelfs hier voor de deur van ons kantoor in Driebergen bellen mensen handmatig in de auto, terwijl er toch vrij veel politieauto's van het KLPD te zien zijn", aldus Bennink. Volgens hem zou kunnen worden overwogen om een nieuwe campagne te beginnen. "En soms helpt het vermelden van het boetebedrag in guldens nog wel eens. Dat lijkt dan veel meer."