JOHANNESBURG - De onderhandelaars op de top voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties in Johannesburg zijn het zaterdag eens geworden over de tekst die in het actieplan moet komen over het Kyoto-protocol. Dat hebben afgevaardigden bekendgemaakt.

De tekst over ratificatie van het Kyoto-protocol was een van de heikele punten van de top, waaruit een actieplan moet voortkomen.

Ferme taal

Diverse landen hadden aangedrongen op ferme taal over ratificatie van het verdrag over bescherming van het klimaat. De Verenigde Staten en Australië, die het verdrag niet onderschrijven, waren daartegen.

In de tekst waarover een compromis is bereikt staat dat landen die het Kyoto-protocol hebben geratificeerd er bij landen die dat nog niet hebben gedaan met klem op aandringen het protocol tijdig te ratificeren. Die formulering was ook voor de VS acceptabel.

Economie

De VS zijn fel tegen het protocol omdat zij vrezen dat uitvoering van de maatregelen negatieve gevolgen heeft voor hun economie. Een van de eerste maatregelen die president Bush nam na zijn aantreden was het terugdraaien van het beluit van zijn voorganger Clinton om het Kyoto-protocol te tekenen.

Het Kyoto-protocol verplicht de industrielanden de uitstoot van broeikasgassen voor 2012 wereldwijd met 5,2 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het protocol kan pas in werking treden als het is bekrachtigd door landen die samen in 1990 55 procent van die emissie voor hun rekening namen. Ratificatie door Rusland, met 17,4 procent in 1990, is doorslaggevend, omdat de Amerikanen (36 procent) niet meedoen. Rusland heeft zaterdag bevestigd het verdrag wel te zullen ratificeren.