ARNHEM - De Cito-toets is dit jaar beter gemaakt dan in de voorgaande zes jaren. De gemiddelde uitslag lag op 535,4 punten, waarmee de score 0,3 punten hoger ligt dan in 2007. Dat heeft Cito woensdag bekendgemaakt.

De organisatie die verantwoordelijk is voor de Eindtoets Basisonderwijs, zoals de test officieel heet, beklemtoont geen harde uitspraken te kunnen doen over een absolute stijging van het kennisniveau van de leerlingen. De samenstelling van de groep van deelnemende leerlingen is namelijk elk jaar iets anders.

Van de 154.000 leerlingen van de 6300 scholen die deelnamen aan de Cito-toets, zijn er drie die in de tweehonderd opgaven geen enkele fout hebben gemaakt. Acht kinderen hadden slechts één fout in alle vragen over rekenen, taal en wereldoriëntatie.

De jongens doen het, net zoals de afgelopen jaren gebruikelijk was, beter dan de meisjes op de onderdelen rekenen en wereldoriëntatie. Meisjes scoren echter beter op het onderdeel taal.