DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA, VVD en D66 spreken dinsdag in het kader van de kabinetsformatie over een beperking van de aftrek van hypotheekrente.

Mensen die hun huis met winst verkopen en vervolgens een nieuw en duurder huis kopen, zouden die winst in dat nieuwe huis dienen te steken. De aftrek van hypotheekrente geldt dan niet voor volledige waarde van het nieuwe duurdere huis. De onderhandelaars hebben aan het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd uit te rekenen wat zo'n maatregel oplevert.

De uitkomst van die berekening krijgen ze waarschijnlijk dinsdag, zodat er in de avond over onderhandeld kan worden. Tot dusver wordt uitgegaan van een opbrengst van zo'n half miljard euro.

VVD en CDA

Tot dusver pleitte de PvdA openlijk voor beperking van de aftrek van hypotheekrente, maar de besprekingen tussen deze partij en het CDA liepen vast. VVD en CDA waren tot dusver mordicus tegen wat genoemd werd 'morrelen' aan de aftrek van hypotheekrente, maar de financiële nood is hoog gestegen.

De onderhandelaars zullen er niet ontkomen aan maatregelen die huurders gaan treffen en denken dat ze nu een kleine beperking van de aftrek kunnen verdedigen tegenover hun achterban. Daarbij kunnen ze erop wijzen, dat de aftrek blijft gelden voor de mensen voor wie het is bedoeld. Het is niet de bedoeling dat mensen dankzij subsidie van de belastingbetaler dure spullen zoals plezierboten en dergelijke aanschaffen, heet het nu in politiek Den Haag.