AMSTERDAM - Ondanks de inspanningen van de Nederlandse overheid om huwelijksmigratie vanTurken en Marokkanen te verminderen blijft een groot deel van deze migranteneen huwelijkspartner uit hun vaderland halen. Dat zegt E. Hooghiemstra dinsdagin het Algemeen Dagblad.

Hooghiemstra promoveert over twee weken aan de Universiteit van Amsterdam methaar studie 'Trouwen over de grens'. Driekwart van de 81.000 in Nederlandwonende Marokkanen en Turken die zij onderzocht blijken hun partner uit Turkijeof Marokko gehaald te hebben.

Nog eens 18 procent trad met iemand in hethuwelijk met dezelfde achtergrond die wel al in Nederland woonde. Slechts 4procent trouwde een Nederlandse partner.