BREDA - Een 24-jarige man uit Dongen hangt tbs metdwangverpleging boven het hoofd omdat hij het personeel van eenplaatselijke supermarkt tot wanhoop drijft. De man, D.A. kwam in februari en maart vrijwel dagelijks koffiedrinken bij eenfiliaal van de Konmar. Ook kwam hij op plekken in de supermarkt dievoor klanten zijn verboden.

De man werd een winkelverbod opgelegd. Dat kon hem echter nietvan zijn gewoonte afhouden. "Ik heb toch net als iedereen hetrecht om daar een kopje koffie te drinken", verklaarde hijmaandagmiddag bij de rechtbank in Breda, waar hij terecht stondvoor meervoudige huisvredebreuk.

De Dongenaar wordt ook beschuldigd van diefstal van eenamandelbroodje en het vernielen van een koffiebekerhouder indezelfde supermarkt. Ook betrad hij ruimtes in de supermarkt waarhij niet mocht komen. Verder bedreigde hij bij zijn aanhouding eenagente in Breda.

"Gezien de ernst van de feiten lijkt het misschien vreemd omtbs met verpleging te eisen", gaf officier van justitie D. Jerastoe. Maar hij verwees naar een psychiatrisch rapport waaruit blijktdat de Dongenaar zonder langdurige behandeling zo goed als zekerdoor zal gaan met zijn gewoonte. De kans dat de man zal meewerkenaan een vrijwillige behandeling is klein, want hij vindt zelf dathij niet ziek is.

De advocaat van de verdachte, G. Woodrow, vindt tbs metverpleging een te drastisch middel en pleitte voor een behandelingop vrijwillige basis.