DEN HAAG - Minister Veerman van Landbouw heeft maandag deregels die wegens de vogelpest voor evenementen golden, flinkversoepeld. Koeien, varkens, schapen en paarden uit devogelpestgebieden mogen weer naar veemarkten, veilingen,tentoonstellingen en keuringen buiten die gebieden vervoerd worden.Alleen vee van boeren die ook pluimvee hadden moet nog op stalblijven.

Verder heeft Veerman het groene licht gegeven voor hetInternationale Concours Hippique dat 27 mei in Eindhoven begint envoor het nationaal kampioenschap dressuur volgende maand inNijmegen. Die twee steden liggen eigenlijk binnen devogelpestgebieden.

Onder voorwaarden mogen duivenliefhebbers ook weer wedstrijdenorganiseren. Tentoonstellingen of andere evenementen met duiven ofandere vogels zijn echter nog steeds uit den boze.

Daarnaast mogen bedrijven waar vogelpest is geconstateerd of eenernstige verdenking heerst de mest van hun andere beesten afvoeren.De opslagruimtes van deze boerderijen waren overvol. Vloeibare mestmoet in de regio worden opgeslagen in silo's.

Het ministerie van Landbouw maakte maandag ook nog bekend dateen eerder gemelde ernstige vogelpestverdenking in het BrabantseHelenaveen op een misverstand berust. De testers van het CIDC inLelystad hebben een fout gemaakt. Het bedrijf is inmiddels welgeruimd.