AMSTERDAM - De witte illegalen die sinds 20 maart inhongerstaking zijn in het KMAN-gebouw in Amsterdam, gaan weer eten.Zij hebben dat maandag besloten, na een bezoek van oud-burgemeesterPatijn. De twaalf mannen gaan wel door met hun actie voor eenlegale status.

Patijn sprak namens burgemeester Cohen met de hongerstakers. Hijheeft hen toegezegd dat Cohen de dossiers van de actievoerders zalverzamelen en zal overhandigen aan minister Nawijn vanVreemdelingenzaken en Integratie. Nawijn stuurt een assistent ommet de witte illegalen te praten.

Cohen heeft met hoofdcommissaris van politie Kuiper afgesprokendat de actievoerders niet worden uitgezet gedurende de tijd dat deImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de dossiers opnieuwbekijkt.

Onverantwoord

De artsen die de hongerstakers begeleiden, zijn blij dat zijweer gaan eten. Volgens hen was doorgaan met de actie nietverantwoord; de meeste hongerstakers zouden op instorten staan. Deartsen hebben overwogen allen naar het ziekenhuis te sturen, maarde twaalf willen het pand van het Komitee Marokkaanse ArbeidersNederland blijven bezetten.

Hongerstakers uit Amsterdam die in de komende periode infinanciële of andere problemen geraken, kunnen aankloppen bij hetkabinet van de burgemeester. Cohen gaat bij burgemeester Deetmanvoor eenzelfde behandeling van de hongerstakers uit Den Haagpleiten.

De witte illegalen begonnen met hun actie uit onvrede over dewijze waarop de Nederlandse overheid hen behandelt. Zij willen hunproblemen opnieuw op de politieke agenda zetten. Veel witteillegalen wonen en werken al tientallen jaren in Nederland enbetalen belasting, maar hebben geen geldige verblijfsvergunning.Oorspronkelijk deden veertig mannen aan de hongerstaking mee, maarde meesten konden het niet volhouden.