WASHINGTON - De Amerikaanse strijdkrachten hebben in Iraktwee belangrijke verdachten in handen gekregen. Een van hen is devoormalige stafchef van het Iraakse leger. De ander is eenvooraanstaande Iraakse wetenschapper.

Generaal Ibrahim Ahmed al-Sattar Mohammed al-Tikriti, dievolgens de Amerikaanse nieuwszender CNN maandag is gearresteerd,staat op nummer 11 van de 55 meest gezochte Irakezen. In hetkaartspel dat de Amerikanen van de lijst hebben laten maken, is devoormalige stafchef de schoppenboer. Het Pentagon heeft zijnarrestatie niet bevestigd.

Miltvuurprogramma

De andere arrestatie betreft de microbiologe Rihab Rashid Taha, ookbekend als Doctor Ziektekiem. Het Amerikaanse Centraal Commandoheeft haar overgave maandag bekendgemaakt. Majoor Brad Lowell vanhet Commando zei dat Taha verantwoordelijk was voor het militairebiologische programma van Irak, waaronder het miltvuurprogramma. Zeheeft zich overgegeven na dagenlange onderhandelingen met deAmerikanen.

Taha staat niet op de lijst van de 55 meest gezochte Iraaksefunctionarissen. De Amerikaanse strijdkrachten waren evenwel alenige tijd actief naar haar op zoek. Zo doorzochten zij vorigemaand haar woning in Bagdad, in de hoop haar en haar man daar aante treffen. Taha is getrouwd met Amir Rashid Mohammed al-Ubaydi, devoormalig olieminister die zich al eerder overgaf aan decoalitietroepen.

Biologische wapens

Taha behaalde haar doctorale graad in de microbiologie aan deBritse University of East Anglia. In een interview dat de Briteomroep BBC in februari uitzond, ontkende ze dat Irak probeerdebiologische wapens te ontwikkelen.

Huidige en vroegere wapeninspecteurs hebben midden jarennegentig gesprekken met Taha gevoerd over technische kwesties. Zijbeschrijven haar als moeilijk en stug. De Iraki's presenteerdenhaar als hoofd van het biologische programma, maar de inspecteursvermoeden dat iemand anders de werkelijke leiding had. Volgens HansBlix, het hoofd van de wapeninspecteurs, behoren Taha en haar mantot "de interessantste personen" voor de Amerikanen om teondervragen.