GENEVE - In het verkeer vallen vier keer zo veel doden als in oorlogen en er plegen veel meer mensen zelfmoord dan er worden vermoord. Deze en andere feiten over doodsoorzaken staan in twee rapporten die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag heeft gepubliceerd.

In 2000 overleden wereldwijd meer dan vijf miljoen mensen aan verwondingen, veroorzaakt door een ongeval of moedwillig toegebracht. Dat is eentiende van alle sterfgevallen. Bijna 90 procent van de sterfgevallen als gevolg van verwondingen deed zich voor in arme landen, blijkt uit de studies van de VN-organisatie.

Verkeersdoden vormen met 1,26 miljoen de grootste groep slachtoffers, gevolgd door zelfmoordenaars (815.000) en slachtoffers van onderling menselijk geweld (520.000). Oorlogsslachtoffers komen met 310.000 op de zesde plaats.

Drie keer zoveel mannen als vrouwen komen om in het verkeer en mannen lopen ook drie keer zoveel kans als vrouwen te worden vermoord.