ROTTERDAM - 'Wie de jeugd kent, kent de toekomst.' Dat is het motto van het onderzoek dat dinsdag van start is gegaan in Rotterdam en dat twintig jaar gaat duren. De komende anderhalf jaar worden aanstaande ouders benaderd voor het project, waarmee de onderzoekers uiteindelijk antwoord hopen te krijgen op de vraag wat de gezonde ontwikkeling van een kind bevordert of juist verstoort.

De kinderen die in 2002 en 2003 in Rotterdam worden geboren en meedoen aan het onderzoek vormen Generation R. "We zijn ontzettend geïnteresseerd hoe de jeugd er uitziet in 2020 en wat allemaal een rol heeft gespeeld om ze daar te brengen", licht H. Büller, hoogleraar kindergeneeskunde aan de Erasmus Universteit toe.

"Wat is het gevolg voor de schoolloopbaan van een kind dat vaak buikpijn of hoofdpijn heeft. Statistieken geven aan dat een kwart van de vierjarigen bij een dokter is geweest na een valpartij. Weten we hoe dat komt?" Interessant is volgens Büller dat gezonde kinderen meedoen aan het onderzoek. "Je kijkt naar degenen die het goed doen. Die kennis heb je nu niet."

De Rotterdamse wethouder S. Korthuis ziet voordelen van deze aanpak. "Veel kinderen in Rotterdam hebben astma. Er is nu een vermoeden dat dat te maken zou kunnen hebben met de stadsvernieuwing. Als het onderzoek dat zou bevestigen, kan dat een reden zijn om het bouwbeleid aan te passen."

Korthuis verwacht dat ouders makkelijk toestemmen in het onderzoek. "Mensen zijn geïnteresseerd in dingen die goed zijn voor hun kind."

De kosten voor het twintig jaar durende onderzoek, worden geraamd op 80 miljoen gulden. Voor de eerste drie jaar is in totaal 10 miljoen gulden nodig. Hoewel gezocht wordt naar sponsors, verzekeren de inititiatiefnemers dat de privacy van de deelnemers is gewaarborgd. "Er komt geen uitruil van gegevens, hoewel het onderzoek ook essentiële informatie kan opleveren voor het bedrijfsleven", aldus Büller.