DEN HAAG - Voor Turkse Nederlanders en Turken die Nederlander willen worden, hoeft het geen probleem te zijn dat ze een dienstplicht moeten vervullen in hun vaderland. De dienstplicht in Turkije heeft voor hen slechts "zeer beperkte gevolgen" en daar kunnen ze onderuit komen door afstand te doen van hun Turkse paspoort.

Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) maandag geschreven aan de Tweede Kamer. Turken in Nederland met twee paspoorten zijn verplicht om in hun vaderland de dienstplicht te vervullen.

Zij kunnen die plicht gedeeltelijk afkopen. De militaire opleiding ontlopen, is strafbaar in Turkije.

Brief

In zijn brief stelt Hirsch Ballin ook dat gemiddeld bijna een op de drie Turken die Nederlander wil worden, afstand moet doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit.

Voor de rest vervalt die eis, omdat betrokkenen een beroep kunnen doen op een van de uitzonderingsgronden, zoals een huwelijk met een Nederlander.

Cijfers

Met die cijfers reageerde de minister op een vraag van de VVD waarom de 'afstandseis' niet wordt toegepast voor Turken. Hirsch Ballin baseert zich op de gegevens van de afgelopen vijf jaar. In 2002 werden nog 3153 meerderjarige Turken genaturaliseerd.

Van hen moesten er 937 afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Vorig jaar kregen 1021 Turken een Nederlands paspoort, van wie er 254 hun Turkse nationaliteit moesten afstaan.

Dienstplicht

De bewindsman gaat in zijn brief nog niet in op het probleem van Nederlandse militairen met een Turks paspoort die ook een dienstplicht hebben in Turkije. Dat is een andere kwestie, waarop het kabinet later terugkomt.

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat deze groep wordt vrijgesteld van dienstplicht in hun geboorteland.