DEN HAAG - Het kabinet en de Tweede Kamer worstelen al jaren met de vraag wat er moet gebeuren met de honderden vermeende oorlogsmisdadigers die in Nederland verblijven. Na de breed gedragen pardonregeling voor een grote groep asielzoekers, lijkt de tijd nu rijp om ook het probleem van de zogeheten 1F'ers en hun kinderen op te lossen.

'1F' verwijst naar een artikel in het Vluchtelingenverdrag van Genève. Op grond daarvan mag geen asielbescherming worden geboden aan vluchtelingen die worden verdacht van onder meer oorlogsmisdaden.

De naar schatting 700 tot 750 1F'ers die in Nederland vaak al meer dan tien jaar met hun gezinsleden worden gedoogd, vielen daarom ook buiten de pardonregeling.

Risico

Uitzetting van vermeende oorlogsmisdadigers wordt echter in de weg gezeten door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat 1F'ers in eigen land vaak het risico van vergelding lopen.

Wegens grote bewijsproblemen leidt een verdenking ook bijna nooit tot strafrechtelijke vervolging in Nederland. Volgens juristen en andere deskundigen leven ze daardoor jarenlang in een rechtsvacuüm: ze mogen niet blijven en ze kunnen niet terug.

Kinderen

De organisatie Defence for Children International Nederland komt vooral op voor het lot van de kinderen, die niet de dupe zouden mogen worden van hun 'foute' ouders.

"Je kunt kinderen na tien jaar niet uitzetten zonder schade te berokkenen aan hun ontwikkeling. Dat misschien papa iets fout zou hebben gedaan, is geen enkele reden om een kind niet te beschermen", stelt jurist Carla van Os.

Defence for Children steunt samen met het rooms-katholieke Justitia et Pax het Comité Foute Kinderen Bestaan Niet, dat opkomt voor de belangen van kinderen van 1F'ers. Justitia et Pax pleit ervoor de kinderen en partners van deze groep een humanitaire status te geven.

Unicef

De Nederlandse afdeling van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, vindt dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, niet meer kunnen worden uitgezet. Dat geldt volgens Unicef ook voor kinderen van 1F'ers. "Kinderen kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele misdrijven van hun ouders."

Ook organisaties als Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland vinden dat onschuldige partners en kinderen niet voor altijd de gevolgen kunnen dragen van de vermeende daden van de vader of moeder.