DEN HAAG - Nederland is nog ver verwijderd van de doelstelling om in het jaar 2010 qua kenniseconomie tot de kopgroep van Europa te horen. Volgens de Onderwijsraad is een krachtige demarage nodig om los te komen van het peloton. Het lerarentekort dreigt ons daarbij parten te spelen, terwijl volgens de raad medewerking van het bedrijfsleven onmisbaar is.

Ook moeten volgens een maandag gepubliceerd rapport de ministeries van Economische Zaken, van Sociale Zaken en van Onderwijs hun beleid beter op elkaar afstemmen.

De Europese ministers van Onderwijs stelden vijf doelstellingen op om te komen tot betere prestaties in de kenniseconomie. Een daarvan is het afleveren van meer afgestudeerden in exacte vakken zoals wiskunde, techniek of natuurwetenschappen. In 2010 zou dat aantal met 15 procent moeten zijn gestegen, maar tot dusver is alleen een daling te zien.

Bedrijfsleven

Om het tij te keren is een versteviging van de banden tussen onderwijs en bedrijfsleven nodig. Zo kan onder meer het aantal onderzoeksbanen bij bedrijven toenemen. Ook moeten jongeren gestimuleerd worden om te kiezen voor exacte vakken. Daarbij mag de vraag hoe andere studies minder aantrekkelijk gemaakt kunnen worden geen taboe zijn.

Nederland scoort beter dan het Europese gemiddelde bij voortijdig schoolverlaten, maar ook hier is de kopgroep niet in zicht, schrijft de Onderwijsraad.