GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft volgens justitie in 2003 illegaal kilo's radioactief materiaal geïmporteerd vanuit Engeland. Het verarmd uranium, bedoeld voor onderzoek, werd vervolgens vanuit Groningen vervoerd naar een verwerkingsbedrijf in Bunschoten, dat niet beschikte over de juiste papieren.

Een woordvoerder van de RUG bevestigde zaterdag een bericht hierover in het Dagblad van het Noorden. De zaak kwam aan het licht door een inval bij het bedrijf in 2006. Daar werden papieren gevonden waarop de RUG stond vermeld.

Voor het materiaal kon worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, moest het eerst worden behandeld. "Je hoort te controleren of een verwerkingsbedrijf over de juiste papieren bezit, daar hebben we niet aan voldaan", aldus de woordvoerder.

Regels

Het radioactieve pakket reisde via Rotterdam naar Groningen. Vanuit daar transporteerde de universiteit het materiaal zelf naar verwerkingsbedrijf Highways International in Bunschoten. Volgens de RUG is dat vervoer volgens de regels gedaan.

De universiteit staat maandag terecht voor de rechtbank in Groningen op basis van de Kernenergiewet. Volgens de RUG gaat het in de zaak "louter om de vergunningen en is er niks fout gegaan bij het transport of de verwerking van het radioactieve materiaal".

Besmet

Volgens justitie valt echter niet uit te sluiten dat bij de verwerking de omgeving radioactief besmet is geraakt.

Eigenaar Antoon van Belle (68) van Highways International bevestigt dat hij het radioactieve materiaal voor de Rijksuniversiteit Groningen heeft verwerkt. Volgens Van Belle gaat het om ongeveer 5 kilo verarmd uranium. Hij stelt dat zijn vergunningen echter helemaal in orde zijn.

Explosie

Van kans op besmetting is volgens Van Belle geen sprake. "Dat is flauwekul, ik heb alles verwerkt in mijn kleine bedrijf en nooit iets in het milieu gedumpt." In 1990 brandde zijn bedrijfspand af na een chemische explosie.

Volgens de eigenaar was dat een ongeluk, veroorzaakt door een verkeerde leverantie van een Amerikaans bedrijf. "Volgens VROM moet ik bij iedereen nagaan of ze de juiste vergunningen hebben, maar dat is ondoenlijk."

Verarmd uranium is vooral gevaarlijk voor de gezondheid wanneer het in de vorm van fijnstof of damp wordt ingeademd of via besmette voeding in het lichaam wordt opgenomen.

Ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil geen commentaar geven op de berichten. "Het is een zaak van justitie'', aldus een zegsman.