VILNIUS - De kiesgerechtigden in Litouwen hebben vermoedelijkin grote meerderheid voor toetreding tot de Europese Unie gestemd.Dat zei zondag de voorzitter van het kiescomité na het tweedaagsereferendum.

Volgens Zenonas Vaigauskas zijn na het sluiten van de stembussenom 22.00 uur nog maar een beperkt aantal stemmen geteld, maarsteunt 88 procent daarvan de toetreding. Dat is veel hoger danverwacht."En de eerste uitslagen zetten vaak de trend", aldusVaigauskas.