JERUZALEM/JERICHO - De Amerikaanse minister vanBuitenlandse Zaken Colin Powell heeft dit weekeinde tijdens eenbezoek aan Israël en de Palestijnse Autoriteit weinig vooruitganggeboekt bij het implementeren van het vredesplan, de zogehetenroutekaart.

Powell sprak met de Israëlische premier Ariel Sharon en denieuwe regeringsleider van de Palestijnen, Mahmoud Abbas. Geen vanbeiden wilden verregaande concessies doen om het geweld tebeëindigen. Zowel de Palestijnen als Israël staat erop dat deandere partij de eerste stap doet om de routekaart naar vrede inbeweging te zetten.

"Niemand onderschat de uitdagingen die ons te wachten staan",zei Powell zondag na zijn gesprek met Abbas in Jericho op deWestelijke Jordaanoever. "Laten we niet nog een dag verspillen."Hij riep de Palestijnen op "snel en resoluut de terroristischeinfrastructuur te ontmantelen".

Pijnlijke concessies

Eerder op de dag sprak Powell met Sharon. De minister drong erbij hem en zijn regering op aan de levensomstandigheden van dePalestijnse bevolking te verbeteren. De Likud-leider zei bereid tezijn tot "pijnlijke concessies" voor een duurzame vrede, maar deveiligheid van het land niet te zullen compromitteren.

Het vredesplan dat door de VS, VN, EU en Rusland is opgesteldbestaat uit drie fasen. Het begint met het beëindigen vanPalestijnse aanslagen en Israëls terugtrekking uit de Palestijnsegebieden. Het moet uiteindelijk leiden tot de vorming van eenPalestijnse staat in 2005.

Gevangenen

De Palestijnen hebben de routekaart geaccepteerd. Abbas eistegaranties dat Israël zijn deel van de verplichtingen nakomt. Depremier, ook bekend als Abu Mazen, wil dat Israël onmiddellijkduizenden Palestijnse gevangenen vrijlaat, zijn troepen terugtrekten een eind maakt aan beperkingen opgelegd aan de Palestijnsepresident Yasser Arafat.

De Palestijnse minister Yasser Abed Rabbo, verklaarde datJeruzalem er een negatieve houding op nahoudt ten opzichte van deroutekaart naar de vrede. "Deze onderhandelingen zijnonbevredigend omdat de Israëlische houding negatief is. DeIsraëli's willen op bepaalde punten akkoorden en op andere puntenniet", aldus de bewindsman.

Om de hervormingen binnen de Palestijnse Autoriteit aan temoedigen kwam Powell nog met een extra pakket aan hulpmaatregelenom de gehavende Palestijnse economie te helpen. De VS trekken 50miljoen dollar uit bestemd voor het opknappen van wegen, hetscheppen van banen en het helpen van kleine bedrijven.

Vijftien bezwaren

Na zijn onderhoud met de Amerikaanse minister zei premier Sharonbinnenkort met premier Abbas te willen praten over hetvredesproces. Maar hij maakte ook helder dat de Palestijnen nietmeer dan bescheiden "humanitaire" gestes hoeven te verwachtenzolang premier Abbas de militante groeperingen zoals Hamas nietheeft aangepakt. Israël heeft vijftien bezwaren tegen de routekaartovergebracht.

Dit weekeinde heropende Israël zijn grenzen met de bezettePalestijnse gebieden. De grensovergangen waren sinds maart geslotenuit vrees voor aanslagen. Bovendien maakte het bekend datPalestijnen weer voor de kust van de Gazastrook mogen vissen, dathet transport van goederen wordt vergemakkelijkt en dat enkeletientallen Palestijnse gedetineerden op vrije voeten zullen wordengesteld.